กนง.มีมติ 5 : 2 ขึ้นดบ. 0.25% เป็น 1.75% ชี้ศก.ขยายตัวดีต่อเนื่อง

นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส เลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติ 5 ต่อ 2 เสียง ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีกร้อยละ 0.25 ต่อปี จากร้อยละ 1.50 เป็นร้อยละ 1.75 ต่อปี โดยให้มีผลทันที เนื่องจากประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้วขยายตัวได้ต่อเนื่องตามแรงส่งของอุปสงค์ในประเทศ ดังนั้นความจำเป็นในการพึ่งพานโยบายการเงินที่ผ่อนคลายจึงน้อยลง เพื่อลดความเสี่ยงด้านความเปราะบางในระบบการเงินในอนาคต และสร้างขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายการเงินในอนาคต

พร้อมมองว่าในอนาคตอัตราดอกเบี้ยนโยบายระดับร้อยละ1.75 ต่อปีจะเอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจต่อเนื่อง

ขณะที่คณะกรรมการอีก 2 เสียง เห็นควรว่าให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ ร้อยละ1.50 ต่อปี เนื่องจากปัจจัยเสี่ยงและความไม่แน่นอนจากต่างประเทศสูงขึ้นอาจส่งผลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในระยะยาว

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯกนง.ได้คงดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 1.50 มาจำนวน 28 ครั้ง หรือ 3 ปีครึ่ง ซึ่งครั้งนี้เป็นการปรับขึ้นครั้งแรกในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2554 ส่วนการพิจารณาอัตราดอกเบี้ยในครั้งต่อไปจะพิจารณาตามสภาวะแวดล้อม ข้อมูลเศรษฐกิจ และ ความเสี่ยง ครั้งต่อครั้ง ไม่ได้หมายความว่าดอกเบี้ยเปลี่ยนทิศทางเป็นขาขึ้น

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน