กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต มอบรางวัลผู้ชนะกิจกรรม  “KTAXAStepLife ปี 2”

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต นำโดยคุณภควิภา เจริญตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายลูกค้า (ที่ 6 จากขวา – แถวยืน) มอบรางวัลแก่ผู้ชนะในกิจกรรม “KTAXASteplife ปี 2” ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีขึ้น โดยผ่านการแข่งขันนับก้าวเดินของพนักงานในระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งมีผลรวมกว่า 157 ล้านก้าว และเปลี่ยนจำนวนก้าวเป็นจำนวนเงินกว่า 310,000 บาท เพื่อนำไปซื้อวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้แก่ผู้หญิงไทยที่ด้อยโอกาส โดยบริษัทฯ เชื่อว่าสุขภาพที่ดี สามารถเริ่มได้ที่ตัวเรา และสามารถแบ่งปันให้ผู้อื่นได้พร้อม ๆ กัน ตามเป้าหมายหลักเพื่อให้ทุกคนได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน