กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต รับ รางวัลระดับนานาชาติ “The Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards 2019” (ACES) สาขา The Best Work Place

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต โดยคุณแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล รับรางวัลระดับนานาชาติ “The Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards 2019” (ACES) สาขา The Best Work Place ซึ่งรางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติด้านการเรียนรู้และการพัฒนาที่เป็นแบบอย่างที่ดี มีความโดดเด่นในการจ้างงาน การฝึกอบรมและแนวปฏิบัติเพื่อรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร ซึ่งสะท้อนถึงนโยบายของบริษัทฯ ในการให้โอกาสทุกคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน