กรุงไทย-แอกซ่าฯ ร่วมเปิดศูนย์การเรียนบ้านนานา พร้อมรับรางวัล Child Life สาขา Sociality

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนบ้านนานา ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายเป็นประธาน (คนกลาง) พร้อมด้วยคุณกาญจนา อนันตสมบูรณ์ ผู้ช่วยรองประธานบริหาร สื่อสารองค์กร และกิจกรรมเพื่อสังคม บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต (คนที่ 2 จากซ้าย) และผู้บริหารภาครัฐเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน โดยในงานนี้บริษัทฯ ได้รับรางวัล Child Life สาขา Sociality ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรที่มุ่งเน้นการช่วยเหลือ และพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือสังคมไทย เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเอง และมีรายได้ที่ยั่งยืน ตามเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ที่สร้างโอกาสให้ทุกคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา

ทั้งนี้กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ให้การสนับสนุนมูลนิธิพันธกิจเด็ก และชุมชน บ้านนานา มากว่า 12 ปี โดยส่งเสริม สนับสนุนแนวคิดการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ผ่านการปลูกข้าวเพื่อจำหน่าย จากเดิมมูลนิธิฯ สามารถผลิตข้าวได้ 3,000 กิโลกรัมต่อปี เพิ่มจำนวนเป็น 7,000 กิโลกรัมต่อปี ซึ่งสามารถสร้างรายได้ที่ยั่งยืน และเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญในการนำมาพัฒนามูลนิธิฯ จนสามารถสร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้ได้ในปัจจุบัน

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน