กรุงไทย-แอกซ่าฯ  มอบวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ให้มูลนิธิเพื่อนหญิง

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) จัดกิจกรรมเพื่อสังคมส่งท้ายปี ส่งต่อสุขภาพดีแก่ สตรีไทย มอบวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้แก่ มูลนิธิเพื่อนหญิง โดย คุณสุกัญญา อิสรานุวัฒน์ชัย รองประธานอาวุโสสื่อสารการตลาด และภาพลักษณ์องค์กร (คนกลาง) ส่งมอบวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก รวมมูลค่า 312,800 บาท ให้แก่คุณเสาวณิต เสลานนท์ ตัวแทนจากมูลนิธิเพื่อนหญิง (คนที่ 6 จากขวา) พร้อมได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อัมพร จงเสรีจิตต์ ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์ (คนที่ 5 จากขวา) โรงพยาบาลสมิตเวช ร่วมส่งมอบวัคซีนฯ ณ โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “KTAXA Step Life#2” มีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน และสะสมก้าวได้มากกว่า 150 ล้านก้าว โดยแปลงจำนวนก้าวเป็นเงิน เพื่อซื้อวัคซีนป้องกัน มะเร็งปากมดลูก ซึ่งถือเป็นการส่งต่อสุขภาพที่ดีให้แก่สตรีที่ด้อยโอกาส ตามนโยบายหลักของ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ที่มอบโอกาสให้ทุกคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนาอย่างยั่งยืน

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน