บริษัทกลางฯ ร่วมเสวนาสานพลังเครือข่ายฯ-เปิดตัวโครงการ 20 ตำบลต้นแบบป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอุดรฯ

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายนพดล  สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ ร่วมประชุมเสวนาสานพลังเครือข่ายขับเคลื่อนรณรงค์สื่อสารประชาสัมพันธ์ และพิธีแถลงข่าวการเปิดตัวโครงการ 20 ตำบลต้นแบบ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุดรธานี ซึ่งจัดโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) โดยบริษัทกลางฯ ร่วมเสวนาในประเด็นมาตรการองค์กรสู่มาตรการชุมชนในพื้นที่ 20 ตำบลต้นแบบลดเสี่ยง ณ ห้องประชุมลาวแพน โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน