บริษัทกลางฯ จ่ายค่าสินไหมตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถอุบัติเหตุ 4 ศพที่สิงห์บุรี

           

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาสิงห์บุรี มอบค่าสินไหมทดแทนตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำนวน 935,000 บาท ให้แก่ทายาทของผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ถูกรถยนต์ชนจนเป็นเหตุให้แม่ลูกและหลานเสียชีวิต จำนวน 4 ราย โดยมี                     พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี  ให้เกียรติร่วมมอบ ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ทายาทและครอบครัวผู้ประสบภัยตามโครงการจ่ายสินไหม 24 ชั่วโมง และโครงการป้องกันและลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนนแบบบูรณาการที่ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งเป็นสิทธิ์ที่ผู้ประสบภัยพึงได้รับตามความคุ้มครองจากการประกันภัยรถภาคบังคับ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน