พิธีมอบใบประกาศรับรองหน่วยงานต้นแบบด้านการสวมหมวกนิรภัย 100% ระยะที่ 4

ตำรวจภูธรภาค 1 ร่วมกับบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดพิธีมอบใบประกาศรับรองหน่วยงานต้นแบบด้านการสวมหมวกนิรภัย 100% ระยะที่ 4 ให้กับหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด

โดยมีหน่วยงานจาก 9 จังหวัด ได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชัยนาท อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ จำนวน 88 หน่วยงาน และหน่วยงานต้นแบบที่มีการรักษามาตรฐานและขับเคลื่อนต่อเนื่องอีก 51 หน่วยงาน ในโครงการหน่วยงานต้นแบบด้านการสวมหมวกนิรภัย 100% เพื่อส่งเสริมให้องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ด้วยการสร้างมาตรการองค์กร ด้านการสวมหมวกนิรภัยขึ้นภายในองค์กร โดยเริ่มจากให้พนักงานทุกคนสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่มีการขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ยังได้ขึ้นทะเบียนเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่มาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยทางขององค์กรในอนาคต

 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน