“กรุงไทย – แอกซ่า ฯ”ผนึกมูลนิธิครอบครัวพอเพียงจัด“Green 4 good ปี2”

บมจ. กรุงไทย – แอกซ่า ประกันชีวิต และมูลนิธิครอบครัวพอเพียง เดินหน้าจัดกิจกรรม “Green 4 good ปีที่ 2”  ณ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จ. นนทบุรี เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องพื้นฐานการออม และความสำคัญของสุขภาพผ่าน “การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์” จากวัสดุรีไซเคิลโดยมุ่งหวังให้น้องๆ ได้มีสุขภาพ และชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา

ทีมงาน INN WHY?

ทีมงาน INN WHY? รายการเพื่อผู้บริโภค ร่วมปฏิวัติความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิต ก้าวสู่ความมั่นคง หลังเกษียณ ติดตามรับชมรายการสด ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 – 16.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่อง 62 ,
Facebook.com/INNWHY.TV และ Youtube.com/c/innwhy
Contact us : INNWHY31@gmail.com