“กรุงไทย – แอกซ่า ฯ”ผนึกมูลนิธิครอบครัวพอเพียงจัด“Green 4 good ปี2”

บมจ. กรุงไทย – แอกซ่า ประกันชีวิต และมูลนิธิครอบครัวพอเพียง เดินหน้าจัดกิจกรรม “Green 4 good ปีที่ 2”  ณ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จ. นนทบุรี เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องพื้นฐานการออม และความสำคัญของสุขภาพผ่าน “การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์” จากวัสดุรีไซเคิลโดยมุ่งหวังให้น้องๆ ได้มีสุขภาพ และชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน