กรุงไทย-แอกซ่า เยี่ยมชุมชนทอผ้าบ้านหนองหญ้าไซ จ. อุดรธานี

เนื่องในเทศกาลปีใหม่ บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต นำโดย มร.เดวิด โครูนิช ประธานกรรมการบริหาร เข้าเยี่ยม และมอบกระเช้าให้แก่ป้าใบ กสินทรเกตุ ตัวแทนชุมชนทอผ้าบ้านหนองหญ้าไซ จ.อุดรธานี ซึ่งเป็นชุมชนที่ทอผ้าปกกรมธรรม์ให้กับลูกค้ากรุงไทย-แอกซ่า อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

บริษัทฯ ภูมิใจที่ได้ร่วมสืบสานรักษาผ้าทอมือ และสร้างรายได้และอาชีพที่ยั่งยืนให้กับชุมชน เพื่อทอผ้าปกกรมธรรม์ให้กับลูกค้าของเรา และสร้างโอกาสให้ทุกคนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา