กรุงไทย-แอกซ่า ประกาศผู้ชนะเลิศ #KTAXAStepLife เดือน พ.ค.

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ประกาศผู้ชนะเลิศ กิจกรรม #KTAXAStepLife ประจำเดือน พฤษภาคม โดยคุณสุกัญญา อิสรานุวัฒน์ชัย รองประธานอาวุโส ฝ่ายสื่อสารการตลาด และภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่พนักงานที่มีก้าวเดินสูงสุดประจำเดือน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา