กรุงไทย–แอกซ่าฯ มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการต่อสู้กับโควิด-19

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต นำโดย นางภควิภา เจริญตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายลูกค้า (ซ้าย) พร้อมด้วยนางสาวสุกัญญา อิสรานุวัฒน์ชัย รองประธานอาวุโส งานสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร (ขวา) มอบเงินสนับสนุน จำนวน 270,000 บาท จากโครงการ Fight for Doctor และโครงการ #GOGreenSaveCOVID-19 สนับสนุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ โดยมี ผศ.สุพัตรา ลีลาภิวัฒน์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิรามาธิบดีฯ (กลาง) รับมอบ ณ มูลนิธิรามาธิบดีฯ

โครงการ Fight for Doctor มากกว่า ความคุ้มครอง คือการได้ช่วยเหลือเป็นโครงการที่ทางบริษัทฯ ร่วมบริจาคเงินจำนวน 250 บาทต่อกรมธรรม์ จากการขายกรมธรรม์แบบประกันสุขภาพ ไอเฮล์ทตี้ (iHealthy) และ/หรือ เฟลคซี่
เฮล์ท (Flexi Health) และโครงการ #GoGreenSaveCOVID-19 เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้มีโอกาสร่วมบริจาคฯ ผ่านการถ่ายภาพเซลฟี่กิจกรรม 3Rs ทุกๆ 1 ภาพ จะเปลี่ยนเป็นเงินบริจาค 10 บาท เพื่อนำไปสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการต่อสู้กับโควิด-19 ซึ่งทั้งสองโครงการเป็นการตอกย้ำนโยบายของบริษัทฯ ที่อยู่เคียงข้าง สนับสนุนความเชื่อมั่น เพื่อให้ทุกคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน