ส.ประกันชีวิตฯจัดบรรยาย “การผ่าตัดมะเร็งในช่องท้องด้วยวิธีส่องกล้อง” แก่บุคลากรด้านสินไหม

สมาคมประกันชีวิตไทย โดยคณะแพทย์ที่ปรึกษา จัดบรรยายพิเศษเรื่อง การผ่าตัดมะเร็งในช่องท้องด้วยวิธีส่องกล้อง (Laparoscopic surgery for intraabdominal malignancy) โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ พล.ต.นพ.สุทธจิต ลีนานนท์ แพทย์ชำนาญการพิเศษเฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา กองศัลยกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า บรรยายพิเศษพร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ด้านการแพทย์ในหัวข้อดังกล่าว แก่บุคลากรด้านสินไหมประกันชีวิตและพิจารณารับประกันภัย ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับกระบวนการพิจารณารับประกันภัยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ณ โรงแรม Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park ถ.พระราม 4 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน