“LH BANK” เปิดกลยุทธ์ปี 61 ตั้งเป้าสินเชื่อโต 10-15%

นางศศิธร พงศธร (ฉัตรศิริวิชัยกุล) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank) เปิดเผยว่า ภาพรวม ของกลุ่มการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ปี 2560 ยังคงรักษาผลประกอบการได้ดี โดยบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิ 2,603 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 3.4 เนื่องจากมีกำไรจากเงินลงทุนซึ่งเป็นรายการพิเศษลดลง แต่หากพิจารณากำไรจากการดำเนินงานปรับตัวดีขึ้นร้อยละ 11.1 จากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 รายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.0 และเงินปันผลรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 48.6 ส่งผลให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ (Cost to Income Ratio) เหลือร้อยละ 41.9 สินทรัพย์รวมอยู่ที่ 233,111 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนร้อยละ 9.9 เป็นผลมาจากการเติบโตของสินเชื่อ ร้อยละ 10.2 โดยมีสัดส่วนโครงสร้างสินเชื่อ Corporate ร้อยละ 69 สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อ SMEs อยู่ที่ร้อยละ 17 และร้อยละ 14 ตามลำดับ มีสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL) ในระดับต่ำเพียงร้อยละ 1.88 ของเงินให้สินเชื่อรวม สะท้อนให้เห็นถึงการควบคุมคุณภาพสินเชื่ออยู่ในเกณฑ์ดี และการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญต่อสำรองพึงกัน ตามเกณฑ์ ธปท. ที่ร้อยละ 187 มีอัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ที่ร้อยละ 110 ถือว่าเพียงพอรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจในอนาคต

สำหรับกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินงานปี 2561 นั้น นางศศิธร กล่าวว่า ธนาคารตั้งเป้าการเติบโตของสินเชื่ออยู่ที่ร้อยละ 10-15 ตามแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศ ที่เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ชัดเจน โดยคาดว่าจีดีพีจะขยายตัวแตะระดับร้อยละ 4 และธนาคารมีความระมัดระวังในการควบคุมคุณภาพสินเชื่อ โดยจะควบคุมอัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวม (NPL-to-Loan Ratio) ไม่ให้เกินร้อยละ 2.0

ขณะเดียวกัน ธนาคารยังคงเดินหน้าสร้างการเติบโตของบริษัทในกลุ่มการเงิน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ด้วยการมุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมและบริการทางการเงินใหม่ๆ รวมถึงการนำเทคโนโลยีดิจิตอล เข้ามาเสริมประสิทธิภาพและศักยภาพด้านการบริการ เพื่อสร้างมูลค่าให้กับลูกค้า และดึงลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการกับธนาคารเป็นหลัก (Main Bank) รวมถึงการเพิ่มสัดส่วนการถือครองผลิตภัณฑ์ของลูกค้าแต่ละกลุ่มให้มากขึ้น ขยายฐานลูกค้ากลุ่ม Wealth เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบริการในรูปแบบดิจิตอล (Digital Transformation) ขยายฐานสินเชื่อ เงินฝาก และการเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียม

ทั้งนี้เครือข่ายสาขาของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ปัจจุบันมี 133 สาขา และธนาคารยังไม่มีแผนปรับลดสาขา พนักงาน เนื่องจากจำนวนสาขาที่มีอยู่มีความเหมาะสมต่อ การให้บริการ และโดยธนาคารจะปรับรูปแบบเน้น One Stop Service

พร้อมพัฒนาระบบการลงทุนผ่าน Mobile Application (Wealth Digital Platform) เพื่อให้ลูกค้าสามารถบริหารจัดการการลงทุนได้ด้วยตัวเอง ซึ่งจะเปิดให้บริการในไตรมาส 2 นี้ และล่าสุดธนาคารออกแคมเปญฉลองรับเทศกาลตรุษจีน ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำ 3 เดือน “ทรัพย์เพิ่มพูน” รับดอกเบี้ยพิเศษสูง 1.68% ต่อปี เริ่มวันนี้ – 31 มีนาคม 2561 หรือจนกว่ายอดเงินฝากในโครงการครบ 2,000 ล้านบาท สำหรับลูกค้าใหม่เปิดบัญชีด้วยเลขมงคลเริ่มต้นเพียง 88,888 บาท ส่วนลูกค้าปัจจุบันหากจะเปิดบัญชี จะต้องเปิดบัญชีคู่กับการซื้อผลิตภัณฑ์ประกัน หรือผลิตภัณฑ์กองทุน พร้อมเสริมความมั่งคั่งด้วย “น้ำแห่งความร่ำรวย” รับฟรีที่ LH Bank ทุกสาขาทั่วประเทศ ถึง 15 กุมภาพันธ์นี้

ด้าน นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (LH Fund) กล่าวว่า แผนธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ปี 2561 จะยกระดับระบบเทคโนโลยีเพื่อรองรับยุค FINTECH ปรับปรุงกระบวนการทำงานในทุกขั้นตอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พัฒนาคุณภาพของบุคลากร ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกลุ่มการเงิน เป็นต้น พร้อมวางเป้าหมายที่จะผลักดันขนาดกองทุนภายใต้การบริหารจัดการให้เติบโตเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 40 และเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในอุตสาหกรรมให้มากขึ้น

ขณะที่นางสาวเยาวลักษณ์ อร่ามทวีทอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Securities) กล่าวว่า แผนธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ปี 2561 เตรียมยกระดับระบบเทคโนโลยีเพื่อรองรับยุค FINTECH ปรับปรุงกระบวนการทำงานในทุกขั้นตอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พัฒนาคุณภาพของบุคลากร เป็นต้น

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน