ผู้ถือหุ้น LHBANK ไฟเขียว ขายหุ้นเพิ่มทุนให้แบงก์ไต้หวัน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติให้ บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป หรือ LHBANK เพิ่มทุนขายหุ้นให้ CTBC BANK พันธมิตรไต้หวัน โดยมี นายรัตน์ พานิชพันธ์ ประธานกรรมการ และ นางศศิธร พงศธร (ฉัตรศิริวิชัยกุล) กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะกรรมการบริษัท  โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัท ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 7,544,961,342 หุ้น คิดเป็น 35.617% เสนอขายให้ CTBC BANK ในราคาหุ้นละ 2.20 บาท คิดเป็นมูลค่า 16,599 ล้านบาท

การเข้าร่วมเป็นพันธมิตรครั้งนี้ จะช่วยขยายธุรกิจและรองรับการเติบโตของ LHBANK พร้อมการยกระดับการให้บริการการเงินของกลุ่มการเงิน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ อาทิ ด้านการบริการการเงินส่วนบุคคล (Wealth Management) ด้านดิจิตอลแบงก์กิ้ง (Digital Banking) ด้านเทรดไฟแนนซ์  (Trade Finance) เป็นต้น

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน