“ตรวจพบ เอกสารครบ รับเงินปั๊บ” ในงานสัปดาห์ประกันภัย ที่อิมแพ็คเมืองทองธานี

กองทุนประกันชีวิต เชิญชวน ผู้เอาประกันชีวิต ผู้รับประโยชน์ ทายาท ตรวจสอบสิทธิเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความในงาน”สัปดาห์ประกันภัย “ ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2562 ณ ฮอลล์5 อิมแพ็คเมืองทองธานี

ซึ่งจัดโดยสำนักงาน คปภ. เมื่อตรวจสอบพบว่าเป็นผู้มีสิทธิ สามารถยื่นเอกสารหลักฐาน และรับเงินได้ทันทีในงาน (กรณีเงินไม่เกินห้าหมื่นบาท)

ซึ่งการตรวจสอบสิทธิหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องทำได้ง่ายเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์กองทุนประกันชีวิต www.lifeif.or.th หรือ โทร. 0-2791-1333 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน