ปชช.ตรวจสอบสิทธิเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ บูธกองทุนประกันชีวิตคึกคักในงานสัปดาห์ประกันภัย

ตรวจสอบสิทธิเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ บูธกองทุนประกันชีวิตคึกคักในงานสัปดาห์ประกันภัย เมื่อวันที่ 27-29 กันยายน 2562ที่บูธกองทุนประกันชีวิต คึกคักทายาทผู้เอาประกันชีวิต นางศรีประภา อังศุเศรณี รับมอบเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ เป็นเงิน 125,135 บาท โดย ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ.ในฐานะรองประธานกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต เป็นผู้ส่งมอบ ซึ่งผู้รับเงินมีความพึงพอใจและมีความเชื่อมั่นในระบบประกันภัยเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังมีผู้เข้าชมงานสัปดาห์ประกันภัยตรวจสอบสิทธิเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ จำนวนมาก พบผู้มีสิทธิหลายราย แต่ไม่ได้เตรียมหลักฐานมาจึงแนะนำให้ยื่นหลักฐานรับเงินจากกองทุนประกันชีวิตต่อไป

ผลจากการเข้าร่วมงานสัปดาห์ประกันภัยปี2562 พบว่าประชาชนมางานเดียวได้รับรู้สิทธิประโยชน์ของการประกันภัยที่ครบวงจร จึงส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน