ตะลึง!!! เงินล่วงพ้นอายุกรมธรรม์ค้างอยู่กองทุนประกันชีวิต 886 ล้านบ. รอทายาท 6.38 แสนรายมารับ

นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต เปิดเผยว่า ทางกองทุนฯได้รับนโยบายจากคณะกรรมการบริหารหรือบอร์ดกองทุนให้เร่งดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในบทบาทหน้าที่ของกองทุนและสิทธิประโยชน์การประกันชีวิต ให้ผู้เอาประกันชีวิตและประชาชนทั่วไป ได้รับรู้ในวงกว้างเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนผู้เอาประกัน

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาประชาชนที่ทำประกันชีวิตแล้ว แต่ยังไม่ทราบถึงสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์มีอีกเป็นจำนวนมาก ดังจะเห็นได้จาก เงินตามกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ ที่ผู้เอาประกันชีวิตไม่ได้ไปขอรับเงินจากบริษัทที่ได้ทำประกันชีวิตเอาไว้ จนระยะเวลาล่วงพ้น 10 ปี บริษัทต้องนำเงินส่งเข้ากองทุนประกันชีวิตตามกฎหมายเงินดังกล่าวเรียกว่า เงินตามกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ

นายจรัญ กล่าวว่า จากข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 มีเงินจำนวน 886,886,553 บาท ที่ผู้เอาประกันซึ่งมีสิทธิ์ได้รับเงินดังกล่าวมีมากถึง 638,746 ราย ในขณะที่กองทุนจ่ายเงินคืนผู้เอาประกันได้เพียง 11,378,210 บาท ผู้มารับสิทธิ์เพียง 1,078 ราย

สำหรับสาเหตุหลักๆ ที่ทำให้เกิดเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ เช่น 1)ผู้เอาประกันชีวิตบางรายไม่สามารถติดต่อได้ อาทิ  ย้ายที่อยู่ เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ แล้วไม่แจ้งข้อมูลใหม่ให้บริษัทประกันชีวิตทราบ 2) ผู้ทำประกันชีวิตบางรายเสียชีวิตและไม่ได้แจ้งให้ทายาททราบว่าได้ทำประกันชีวิตไว้ 3) ผู้ทำประกันชีวิตไม่ส่งเบี้ยประกันปีต่ออายุ ทำให้ขาดความคุ้มครอง 4) ผู้เอาประกันชีวิตได้รับเช็คแล้ว แต่ไม่ไปขึ้นเงินจนลืมหรือเช็คขาดอายุ

ดังนั้น ทางกองทุนจึงได้กำหนดมาตรการเชิงรุกด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ พัฒนาฐานข้อมูล และสร้างสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ผ่านทาง เว็บไซต์, สื่อสังคมออนไลน์ ต่าง ๆ เพื่อเป็นช่องทางในการขับเคลื่อนการเพิ่มความเชื่อมั่นการประกันชีวิต คุ้มครองสิทธิ์แก่ประชาชน

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน