เงินขาดมือ กรมธรรม์ประกันชีวิตช่วยได้

INNWhy Magazine Online ติดตามสาระความรู้เรื่อง  เงินขาดมือ กรมธรรม์ประกันชีวิตช่วยได้ จากกองทุนประกันชีวิต 

ใครที่มีประกันชีวิตแล้ว จะรู้เลยว่า มีประกันชีวิตไว้  ก็เหมือนรถยนต์ที่มียางอะไหล่ติดตัว ไม่ต้องกังวล อีกต่อไป 

เพราะเมื่อท่านทำประกันชีวิตไว้แล้วระยะหนึ่งถ้า “เงินขาดมือ” ขึ้นมาก็สามารถกู้เงินจากบริษัทประกันชีวิตได้อีกทางหนึ่ง 

เพียงนำเอากรมธรรม์ประกันชีวิตของเราไปเป็น “ตัวค้ำประกันฯ” แทนหลักทรัพย์อื่นใด แล้วบริษัทประกันชีวิตก็คิดคำนวณ “มูลค่าเงินสด” ที่ ให้เรากู้เงินได้

ความคุ้มครองจากการประกันชีวิตนั้นก็ยังมีผลคุ้มครองอยู่เหมือนเดิม

เช่น เราได้ทำประกันชีวิตไว้ เมื่อกรมธรรม์ฉบับนี้ มี “มูลค่าเงินสด” ตามกรมธรรม์

มูลค่าเงินสดตามกรมธรรม์ นี้ นอกจากเราสามารถกู้เงินตามกรมธรรม์เพื่อนำไปชำระเป็นค่าเบี้ยประกันปีต่อไปได้แล้ว เราก็ยังสามารถกู้เป็น “เงินสด” เพื่อไปใช้ประโยชน์อื่นได้อีก

เพียงแต่บริษัทจะหัก “เงินกู้” พร้อม “ดอกเบี้ย” ตามที่ได้ตกลงกันไว้ๆ ส่วนหนึ่ง  และหากมีเงินเหลือก็จะจ่ายคืนทายาทหรือผู้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์นะครับ

ตรงนี้จึงถือเป็น “ข้อมูลดีๆ” ที่จะเป็นประโยชน์กับ ผู้เอาประกันชีวิต และประชาชนทั่วไปที่จะใช้ประโยชน์จากการทำประกันชีวิต  

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน