3 สิ่งที่ต้องทำ หลังกองทุนประกันชีวิต ส่งจดหมายแจ้งผู้เอาประกันภัยที่มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ

รู้ไหมว่า หลังจาก กองทุนประกันชีวิต ส่งจดหมายแจ้งผู้เอาประกันภัยที่มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความไปแล้วนั้น ผู้เอาประกันฯต้องทำอย่างไรบ้าง หลังจากได้รับจดหมายแจ้งให้ทราบ  ซึ่งไม่ยากเลย วิธีการง่ายๆเพียงแค่ เมื่อท่านได้รับจดหมายแจ้งจากกองทุนประกันชีวิตแล้ว

1.อ่านจดหมายให้เข้าใจ


2.เตรียมเอกสาร + หลักฐาน (กรณีผู้เอาประกันฯ)
-สำเนา ปชช. (พร้อมลงลายมือสำเนาถูกต้อง)
-สำเนา หน้าบัญชีธนาคารออมทรัพย์ (บัญชีของผู้เอาประกันฯ)
-กรอกข้อความในแบบฟอร์ม “คำขอรับเงิน”


3.ส่งเอกสาร+หลักฐาน (ข้อ2) ทางไปรษณีย์ไปให้ กองทุนประกันชีวิต (ตามที่อยู่ของกองทุนฯ)
หมายเหตุ : ระยะเวลาการโอนเงินให้ผู้เอาประกันฯ จะดำเนินการหลังจาก จนท.กองทุนประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน ภายใน 2 เดือน

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน