ปัจจุบันการยื่นตรวจสอบสิทธิ์ “เงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ” ผ่านออนไลน์ ของกองทุนประกันชีวิต ง่าย สะดวก รวดเร็ว ผ่าน เว็บไซต์ กองทุนประกันชีวิต   เพียงกรอกข้อมูลตามขั้นตอนก็สามารถทราบผลได้ภายในไม่เกิน 1 นาที แล้วใครบ้างที่สามารถตรวจสอบสิทธิ์ “เงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ” แล้วขอรับเงินคืนได้ 

1.“ผู้เอาประกัน” หลังส่งเบี้ยครบตามสัญญาประกันภัย แต่ยังไม่ได้รับเงินคืนจากบริษัทประกันชีวิต ภายใน 10 ปี สามารถติดต่อขอรับเงินคืนได้จาก “บริษัทประกันชีวิต” ที่เราซื้อไว้

2.“ผู้เอาประกัน” ที่ส่งเบี้ยครบตามสัญญาประกันภัย แล้วไม่ไปขอรับเงินคืนจากบริษัทประกันชีวิต เกิน 10 ปี ซึ่งเราเรียกเงินก้อนนี้ว่า “เงินตามกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ”  ทาง “ผู้เอาประกัน” สามารถติดต่อขอรับเงินคืนได้ที่ กองทุนประกันชีวิต

3.“ผู้เอาประกัน” ที่ซื้อประกันชีวิตไปแล้วและส่งเบี้ยไม่ครบตามสัญญาประกันภัย และคิดว่า ไม่มีสิทธิ์ในเงินตามกรมธรรม์นี้แล้วจึงปล่อยทิ้งไป  แต่จริงๆแล้ว “ผู้เอาประกัน” ยังมีสิทธิ์ในเงินตามกรมธรรม์นี้อยู่  สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่ เว็บไซต์ กองทุนประกันชีวิต     โดยกรอกข้อมูลตามขั้นตอน ก็สามารถทราบผลได้ทันที

4.“ผู้เอาประกัน” ที่ซื้อประกันชีวิตไว้แล้วแต่ไม่ได้บอก ผู้รับผลประโยชน์ หรือ ทายาท พอเมื่อเสียชีวิตลง ทำให้ไม่มีใครทราบว่า มีการทำประกันไว้ ซึ่ง ครอบครัวสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่ เว็บไซต์ กองทุนประกันชีวิต 

5.“ผู้เอาประกัน” ที่ซื้อประกันชีวิตแล้วไม่ได้รับเงินตามกรมธรรม์เนื่องจากเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือย้ายที่อยู่แล้วไม่ได้แจ้งบริษัทประกันชีวิต ทำให้บริษัทประกันชีวิตติดต่อไม่ได้

6.“ผู้เอาประกัน” ที่บริษัทประกันชีวิตส่งเงินให้ตามกรมธรรม์เป็นเช็คสั่งจ่าย แล้ว “ผู้เอาประกัน” ทำเช็คหายหรือ ลืมนำไปขึ้นเงินตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

หากตรวจสอบสิทธิ์ผ่านออนไลน์แล้ว แต่ยังไม่แน่ใจสามารถติดต่อสอบถาม กองทุนประกันชีวิตได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-791-1333

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน