ลดเสี่ยงเลี่ยงโควิด สำหรับ “ผู้เอาประกันชีวิต” ส่งเอกสาร “คำขอรับเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ” ทางไปรษณีย์ได้เลย

นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต  กล่าวว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ยังไม่น่าไว้วางใจอยู่นี้ ขอแจ้งข้อมูลข่าวสารไปยังผู้เอาประกันชีวิตทุกท่าน ที่มีความประสงค์เดินทางมาส่งเอกสาร “ขอรับเงินตามกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ” ด้วยตนเองนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ทาง “ผู้เอาประกันชีวิต” ไม่ต้องเดินทางมาด้วยตนเอง สามารถส่งเอกสาร “คำขอรับเงิน” ทางไปรษณีย์ได้เลย โดยให้ส่งเอกสารมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้

กองทุนประกันชีวิต เลขที่ 1010 อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  

 

หรือ ท่านใด มีความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และต้องการทราบว่า ตนเองที่เคยทำประกันชีวิตไว้แล้วระยะหนึ่ง และหยุดส่งไปเกิน 10 ปี ว่า จะยังมีเงินค้างอยู่ที่ กองทุนประกันชีวิตหรือไม่?  ท่านสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ กองทุนประกันชีวิต www.lifeif.or.th หรือ สแกน คิวอาร์โค้ด ตรวจสอบสิทธิ์ได้ตามภาพ

แล้ว กรอกข้อมูลตามขั้นตอน เพื่อตรวจสอบสิทธิ เงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ ว่า ท่าน มีเงินเหลืออยู่ ที่ กองทุนประกันชีวิต หรือไม่

ทั้งนี้ หากท่านตรวจสอบสิทธิแล้วยังมีสิทธิในเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความนี้อยู่ หรือ ไม่แน่ใจ สามารถโทรศัพท์ สอบถามได้ที่หมายเลข 02-791-1333

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน