กองทุนประกันชีวิตผนึกเครือข่าย มอบอุปกรณ์การแพทย์ รพ.ปากน้ำหลังสวน ชุมพร

เพิ่มเพื่อน

 นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 กองทุนประกันชีวิต ร่วมกับกองทุนประกันวินาศภัย บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต บริษัททิพยประกันชีวิต บริษัททิพยประกันภัย มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

โดยมีนายแพทย์วิษณุ อนิลบล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบได้แก่ เครื่องวัดความดัน เตียงผู้ป่วย รถเข็นยา ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลมีความจำเป็นใช้บริการผู้ป่วย แม้ว่าจะเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก แต่การให้บริการผู้ป่วย มีเป็นจำนวนมากทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ อุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าวจึงเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้ป่วยเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งผู้อำนวยการได้กล่าวขอบคุณผู้บริจาคทุกหน่วยงานในนามประชาชนในพื้นที่ครั้งนี้ด้วย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน