เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 กองทุนประกันชีวิตได้เข้าร่วมงานอบรมหลักสูตรการต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 ซึ่งจัดโดยสำนักงาน คปภ. ภาค 4 (จังหวัดนครราชสีมา) ณ โรงแรมสบายโฮเทล โคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

โดยภายในงานดังกล่าว นายนพพล เบี้ยวไข่มุข ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต ได้ร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจ บทบาทหน้าที่ของกองทุนประกันชีวิตและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน