เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 กองทุนประกันชีวิตได้เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปี THAIFA Convention 2022 : Mindset for Success ณ ห้องรอยัล จูบิลี อิมแพค เมืองทองธานี จัดโดย สมาคมตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน โดยในงานนี้กองทุนประกันชีวิตได้ร่วมออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภารกิจหลักของกองทุนประกันชีวิต การคุ้มครองสิทธิของผู้เอาประกัน รวมถึงแนะนำระบบตรวจสอบสิทธิ์เงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความออนไลน์ให้แก่ตัวแทนที่เข้าร่วมงาน เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในวงกว้างต่อไป

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน