รู้ได้อย่างไร ว่า ประกันชีวิตของเรา มีมูลค่าเงินสด ตามกรมธรรม์อยู่

 

INNWhy Magazine Online วันนี้ติดตามเรื่องของการที่เราได้ทำประกันชีวิตไปแล้วนั้น จะรู้ได้อย่างไรว่า ประกันชีวิตของเรามีมูลค่าเงินสดตามกรมธรรม์อยู่ กับ คุณจรัญ  สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต

คุณจรัญ How to ไว้ว่า ถ้าเราคิดจะทำประกันชีวิตสักครั้งหนึ่งและต่อมาได้มีตกลงกับบริษัทประกันไว้ว่า  จะทำประกันชีวิตสัก 20 ปี แต่ปรากฏว่า ส่งเบี้ยประกันไประยะหนึ่ง สมมติส่งไปสัก 5 ปี ต่อมาภายหลังไม่มีเงินที่จะชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต ท่าน

ทราบหรือไม่ว่า ผลของการที่เราไม่ชำระเบี้ยประกันนั้น กรมธรรม์ประกันชีวิตของเรามีมูลค่าเงินสดอยู่ในกรมธรรม์ แล้วจะรู้ได้ได้อย่างไรว่า กรมธรรม์ของเรานั้นมีมูลค่าเงินสดอยู่

ซึ่งมีวิธีการดูง่ายๆ เพียงแค่ เปิดกรมธรรม์ประกันชีวิตของท่านด้านหลังที่เป็นตารางจะมีมูลค่าของเงินอยู่ เราสามารถแปลงกรมธรรม์หรือ กู้เงินอัตโนมัติตามมูลค่าเงินสดในกรมธรรม์นั้นมาส่งเบี้ยประกันต่อได้ เพื่อให้เราได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์เป็นปกติ

คุณจรัญ How to เพิ่มเติมอีกว่า  ในระหว่างปีที่เราไม่ได้ชำระเบี้ยและได้กู้เงินตามกรมธรรม์มาชำระแล้ว ถ้าเกิดพลาดพลั้งไป ไม่ว่าเสียชีวิตก็ดีหรือบาดเจ็บก็ดี กรณีนี้เราจะยังได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์อยู่

โดยกรณีเสียชีวิต บริษัทที่เราได้ทำประกันชีวิตไว้ก็จะให้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์คือ ทุนประกันตามจริง ซึ่งที่ผ่านมา ผู้เอาประกันส่วนใหญ่พอไม่ได้ชำระเบี้ยประกันปีไหนๆไปแล้วคิดว่ากรมธรรม์ไม่มีความคุ้มครองใดๆแล้ว แต่จริงๆแล้วยังมีความคุ้มครองอยู่

และนี่คือ สาระความรู้ดีๆที่ผู้เอาประกันควรทราบ.   

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน