กปช.ร่วมงานโครงการ “Training for the Trainers” ประจำปี 2563 ของสำนักงาน คปภ. ที่จังหวัดเพชรบุรี

กองทุนประกันชีวิต (กปช.)โดย นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต ในฐานะองค์กรที่มีบทบาทในการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ

ได้เข้าร่วมงานเปิดโครงการ“Training for the Trainers”ประจำปี 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

  ซึ่งเป็นจังหวัดแรกในการลงพื้นที่พบปะเกษตรกร เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563   จังหวัดเพชรบุรี

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน