“กองทุนประกันชีวิต” เร่งปชส.โปรแกรมตรวจสอบเงินล่วงพ้นอายุความ

เพิ่มเพื่อน

กองทุนประกันชีวิต เดินหน้าประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน ตรวจสอบสิทธิจากโปรแกรมระบบเงินล่วงพ้นอายุความ
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต นำทีมเข้าบูรณาการกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ กองทุน โดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิของผู้เอาประกันชีวิต ที่มีสิทธิรับเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตแต่ไม่รู้ว่าตนเองมีสิทธิ กองทุนจึงได้นำโปรแกรมระบบเงินล่วงพ้นอายุความ ออกไปให้บริการประชาชนได้ตรวจสอบสิทธิในงานนี้ด้วย โดยประชาชนในชุมชนวัดกันตทาราราม เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ให้ความสนใจตรวจสอบสิทธิกันจำนวนมาก. ซึ่งเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน