เลขาธิการ คปภ. เปิดงานสัมมนา MDRT DAY 2019 ภายใต้แนวคิด “Synchronize The Future”  

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา MDRT DAY 2019 ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพทางการเงินชั้นสูง (Million Dollar Round Table : MDRT ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Synchronize The Future” โดยได้กล่าวในตอนหนึ่งว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในชีวิตของผู้คน และหลอมรวมเข้ากับการทำงานของทุกสาขาวิชาชีพ กลายเป็นความท้าทายครั้งสำคัญที่เข้ามาเปลี่ยนแปลง Landscape ของทุกอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมประกันภัย

นอกจากนี้การยังเผชิญกับการขับเคลื่อนไปสู่สังคมผู้มีอายุยืนยาว (Longevity Society) และการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุค Tech Society อย่างเต็มรูปแบบ

จึงถือเป็นภารกิจสำคัญอย่างยิ่งของทั้ง สำนักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย รวมถึงคนกลางประกันภัยที่ต้องปรับปรุงการทำงานให้มีความทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการและช่วยกำจัด Pain Point ต่างๆ ของผู้เอาประกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวแทนประกันชีวิต ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจ เนื่องจากเป็นช่องทางการขายที่ประชาชนผู้เอาประกันภัยให้ความสำคัญและให้การยอมรับมาโดยตลอด ขอให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาและยกระดับตนเอง และรักษามาตรฐานการทำงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นกำลังสำคัญให้กับอุตสาหกรรมประกันชีวิตของไทยต่อไป

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน