มิชลินเดินหน้า อาสาพัฒนาชุมชน ปี7

8
ส่งต่อรอยยิ้มและความสุขเป็นที่เรียบร้อย สำหรับเหล่า พนักงานจิตอาสาของมิชลิน ที่ได้เข้าร่วมโครงการ มิชลินอาสาพัฒนาชุมชน ปีที่ 7 ส่งมอบสนามเด็กเล่นที่สร้างสรรค์จากยางรถยนต์ที่ไม่ได้ใช้งานและส่วนต่อเติมอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนบ้านบ่อระแหง ต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 
suchala2
นางสุชาลา เทพบุตร ผู้อำนวยฝ่ายบุคคล ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและออสเตรเลีย บริษัท มิชลิน อาร์โอเอช จำกัด กล่าวว่าโครงการมิชลินอาสาพัฒนาชุมชน เป็น1ใน17กิจกรรมที่มิชลินดำเนินการในปีนี้ ต่อเนื่องสู่ปีที่ 7 แล้ว ซึ่งเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอโครงการเพื่อพิจารณาคัดเลือก ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่บ้านเกิดของพนักงานและชุมชนบริเวณรอบโรงงานมิชลินซึ่งพนักงานจิตอาสาจะต้องลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูลและร่างแผนงานร่วมกับชุมชนไปจนถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานจริง นับเป็นการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างพนักงานและสมาชิกของชุมชนรวมทั้งยังเป็นการร่วมพัฒนาที่ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง
img_6454
มิชลินเชื่อมั่นเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน ถือเป็นนโยบายหลักของมิชลินทุกประเทศ ที่ต้องการพัฒนาความเจริญให้ชุมชน โดยเฉพาะเรื่องการศึกษา และต้องกระจายโอกาสไปในทุกพื้นที่ของประเทศไทย โดยที่ผ่านมามิชลินได้ทำโครงการพัฒนาทั้งด้านการศึกษา คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนทั้งหมด 80 โครงการ 80 แห่งทั่วประเทศ และการกระจายโครงการพัฒนาชุมชนไปทั่วประเทศได้ต้องเริ่มจากพนักงานของเรา

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน