บ.กลางฯประชุมสัมมนาลดอุบัติเหตุยั่งยืนใช้ทางหลวง 2208 บุรีรัมย์เป็น “ถนนสีขาวถนนปลอดภัย”

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการติดตามผล การบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน (MIS FOR SUSTAINABLE ROAD SAFETY) เวทีถนนปลอดภัย 4.0 จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่ดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนกว่า 20 หน่วยงาน ระดมความคิดเห็นจากบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสรุปถึงปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รวมทั้งแนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้และเห็นผลเป็นรูปธรรม และให้การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ จังหวัดบุรีรัมย์ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่จะให้ถนนทางหลวงหมายเลข 2208 ระหว่างอำเภอประโคนชัย ถึง อำเภอกระสัง ซึ่งผ่านพื้นที่ (อ.ประโคนชัย อ.พลับพลาชัย อ.กระสัง) ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร และมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นประจำ ให้เป็น“ถนนสีขาวถนนปลอดภัย” เพื่อรณรงค์และบังคับใช้กฎหมายรวมทั้งกำหนดมาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้เป็นถนนตัวอย่างในการดำเนินการสร้างความปลอดภัยและวินัยในการจราจรอย่างเคร่งครัด ณ โรงแรมเดอ ศิตา ปริ้นเซส บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน