มิตรแท้ฯ ถวายราชสักการะวันปิยมหาราช วางพวงมาลา ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า

คุณปรีชา จันทร์ศิริโพธา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนองค์กรร่วมพิธีวางพวงมาลาในนาม บมจ. มิตรแท้ประกันภัย ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า เนื่องในวันปิยมหาราช ซึ่ง บมจ. มิตรแท้ประกันภัยเป็นหนึ่งในองค์กรผู้ร่วมสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ตั้งแต่แรกเริ่มด้วย จากนั้น ได้มอบเงินบริจาคจำนวน 10,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ให้แก่ พลเรือเอก ทวีศักดิ์ โสมาภา ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เพื่อใช้ในกิจการของมูลนิธิฯ ด้วย ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน