รมช.คลังเปิดบู้ธ “กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต” @ Money Expo เชียงใหม่

บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ได้รับเกียรติจากคุณวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และคุณสันติ วิริยะรังสฤษฏ์ ประธานการจัดงาน ร่วมเปิดบูธในงานมหกรรมการเงิน – Money Expo เชียงใหม่ โดยคุณสุกัญญา อิสรานุวัฒน์ชัย รองประธานอาวุโส ฝ่ายสื่อสารการตลาด และภาพลักษณ์องค์กร พร้อมผู้บริหาร และตัวแทนให้การต้อนรับ @เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัลพาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน