อาคเนย์ MOU กอช. ประกันอุบัติเหตุสมาชิกฟรีคุ้มครองสูงสุด 100,000 บ.

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ  เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  (คปภ.) เปิดเผยว่า  อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน และ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ส่งเสริม สนับสนุนการออมเงิน สำหรับพี่น้องประชาชนคนไทย โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานนอกระบบที่ไม่มีสวัสดิการจากภาครัฐ และหลักประกันที่มั่นคงในยามชรา ให้มีเงินออมไว้ใช้ในยามเกษียณ ทั้งนี้วิธีการออมเพื่อให้มีเงินไว้ใช้ยามเกษียณมีหลายวิธี ซึ่งหนึ่งในวิธีที่สำคัญคือ การใช้ระบบการประกันภัย วิธีนี้อาจเป็นวิธีที่หลายๆ คนอาจยังไม่คุ้นเคย แต่หน่วยงานต่างๆ รวมทั้ง สำนักงาน คปภ. ต้องร่วมมือร่วมใจในการให้ความรู้เพื่อเห็นความสำคัญของการประกันภัย

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดเผยว่า กอช. เป็นหน่วยงานของรัฐ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง เพื่อเสริมสร้างระบบบำนาญให้แก่ผู้ที่เป็นแรงงานนอกระบบ แรงงานอิสระ นักเรียน นิสิตและนักศึกษา ที่ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33, มาตรา 39, มาตรา 40 ทางเลือก 2, มาตรา 40 ทางเลือก 3 ไม่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และไม่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ช่วงอายุ 15–60 ปี ที่มีคุณสมบัติได้รับสิทธิสวัสดิบำนาญจาก กอช. จำนวนกว่า 21 ล้านคนทั่วประเทศ เพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงทางการเงินและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เมื่อถึงวัยเกษียณจะได้รับเงินบำนาญไว้พึ่งพาตนเอง

สำหรับการลงนามความร่วมมือระหว่าง กอช. กับ อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน เพื่อมุ่งหวังส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการออมมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดีที่อาคเนย์ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการออม โดยบูรณาการการส่งเสริมและสนับสนุนการออมร่วมกัน ผ่านการจัดแคมเปญให้กับสมาชิก กอช. ที่มีเงินออมตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ภายในวันที่ 9 มกราคม 2562 จะได้รับประกันอุบัติเหตุจากอาคเนย์ คุ้มครองสูงถึง 100,000 บาทฟรี! มีจำนวนจำกัดเพียง 55,000 กรมธรรม์ เปิดลงทะเบียนรับสิทธิตั้งแต่วันที่ 15-25 มกราคม 2562 กรมธรรม์เริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม – 1 มีนาคม 2562

นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ประธานกรรมการบริหาร อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน เปิดเผยว่า อาคเนย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของประกันภัยผ่านการบริหารความเสี่ยงผ่านผลิตภัณฑ์ประกันภัย รวมถึงการส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร ตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท และในกลุ่มเครือข่ายของบริษัท ได้มีวินัยในการออมเงินไว้ใช้ในยามเกษียณหลังอายุ 60 ปี โดยอาคเนย์เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการออม จึงได้มอบประกันคุ้มครองอุบัติเหตุให้กับสมาชิกของ กอช. ซึ่งมีวงเงินคุ้มครองสูงสุดถึง 100,000 บาท

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ กอช. ที่ได้ให้ อาคเนย์ ร่วมจัดกิจกรรมดีๆ ในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เมื่อมีโอกาสหรือกิจกรรมที่น่าสนใจอีก อาคเนย์พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมจัดแคมเปญให้กับสมาชิก กอช. และสนับสนุนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสมาชิก กอช. สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน กอช เพื่อสมัครสมาชิก ดูข้อมูลบัญชีเงินออม และใช้ตรวจสอบสิทธิการสมัครสมาชิกได้ ทั้งระบบ iOS และ Android หรือที่ www.nsf.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม 02-049-9000 และสามารถสมัครสมาชิกและรับบริการอื่นๆ ของ กอช. ได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ ธนาคาร ธ.ก.ส. ธอส. ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา รวมทั้งสำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน และเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน