บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ลงนาม MOU ความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน “ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยทุกเส้นทาง”

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ ร่วมพิธีลงนาม MOU ความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน “ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยทุกเส้นทาง” ร่วมกับผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมกว่า 50 องค์กร ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการ “สร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน” ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารซี ชั้น 6 กรุงเทพมหานคร

ทีมงาน INN WHY?

ทีมงาน INN WHY? รายการเพื่อผู้บริโภค ร่วมปฏิวัติความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิต ก้าวสู่ความมั่นคง หลังเกษียณ ติดตามรับชมรายการสด ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 – 16.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่อง 62 ,
Facebook.com/INNWHY.TV และ Youtube.com/c/innwhy
Contact us : INNWHY31@gmail.com