กรมสบส.ส่งทีมฟื้นฟูระบบไฟฟ้าหลังเพลิงไหม้รพ.หนองเรือ

นายแพทย์ประภาส  จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า จากกรณี เกิดเหตุเพลิงไหม้ ณ โรงพยาบาลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น กรม สบส.ได้ส่งทีมวิศวกรฉุกเฉิน หรือทีมเอ็มเสิร์ท (Medical Supportive Emergency Response Team : MSERT) จากสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 7 จังหวัดขอนแก่นเข้าประเมินความเสียหายกรณีดังกล่าว โดยพบว่าต้นเพลิงลุกลามมาจากห้องศูนย์คัดกรองผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด อาคารผู้ป่วยนอก PCU ทำให้เกิดความเสียหายกับฝ้าเพดานและ กำแพงผนังภายในห้อง อุปกรณ์สำนักงาน และเครื่องมือแพทย์ แต่เจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลสามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ได้ทัน ทำให้เพลิงไม่ลุกลามไปยังบริเวณอื่น

 ทั้งนี้ จากการตรวจสอบเบื้องต้นของทีมเอ็มเสิร์ท พบว่าสาเหตุเพลิงไหม้เกิดจากชุดควบคุมเครื่องปรับอากาศ มีการต่อวงจรไฟฟ้าไม่ถูกต้อง ทำให้เบรกเกอร์ไม่ตัดวงจรไฟฟ้าเมื่อเกิดความร้อนจากกระแสไฟเกิน ทีมเอ็มเสิร์ทจึงได้ให้การช่วยเหลือฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในเบื้องต้น และกำชับให้โรงพยาบาลมีการติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า สำหรับเครื่องปรับอากาศโดยเฉพาะ ก่อนที่จะทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศทุกครั้งต้องตรวจเช็คความสมดุลของแรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสม และควรมีเจ้าหน้าที่หรือผู้ชำนาญด้านมาตรฐานระบบไฟฟ้า ควบคุมกำกับและตรวจเช็คตั้งแต่ขั้นตอนการติดตั้งระบบไฟฟ้าจนไปถึงการตรวจรับ เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นอีก

 โดยได้กำชับให้ทีมเอ็มเสิร์ท ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดกับสถานพยาบาล ทั้งน้ำท่วมฉับพลัน ดินโคลนถล่ม หรือเพลิงไหม้ ฯลฯ ตลอด 24 ชั่วโมง และจะต้องให้การช่วยเหลือ ฟื้นฟูสถานพยาบาลในระบบที่สำคัญ 5 ด้าน ประกอบด้วย ระบบไฟฟ้า, ระบบประปา, ระบบสื่อสาร, เครื่องมือแพทย์ และอาคารสถานที่ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติได้อย่างทันท่วงที มิให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน ซึ่งหากสถานพยาบาลภาครัฐแห่งใดได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฉุกเฉินข้างต้นสามารถขอรับความช่วยเหลือจากทีมเอ็มเสิร์ทจากกรม สบส.หรือสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1-12 โดยทันที

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน