MSIG รับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาดีเด่นประจำปี 2559

นายรัฐพล กิตติศักดิ์ไชยกุล กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขึ้นรับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาดีเด่นประจำปี 2559 จากคปภ. โดยได้รับเกียรติจากนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน