เมืองไทยไลฟ์ คว้ารางวัล “Educational Service Provider of the Year 2019”

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกให้รับ รางวัล “Educational Service Provider of the Year 2019” โดยนับเป็นครั้งแรกของการได้รับรางวัลดังกล่าว จากการประกวด Asia Insurance Industry Awards 2019 ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ ประเทศสิงคโปร์ นับเป็นบริษัทประกันชีวิตจากประเทศไทยเพียงรายเดียวที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เข้าชิงรางวัลรอบสุดท้าย (Finalist) และได้รับรางวัลในสาขาดังกล่าว

ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลเกียรติยศสำหรับผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยในภูมิภาคเอเชีย จัดโดยนิตยสาร Asia Insurance Review ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 23 โดยหลักเกณฑ์ของผู้ที่ได้รับรางวัลมาจากการคัดเลือกผู้ประกอบการชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ และผู้บริหารในระดับแนวหน้าของเอเชีย รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย

โดย รางวัล “Educational Service Provider of the Year 2019” ที่บริษัทฯ ได้รับในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลการันตีความสำเร็จในด้านการบริหารงานอบรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและตัวแทนดีเด่น เพื่อสร้างความแข็งแกร่งแก่ธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กรแบบครบวงจรที่พรั่งพร้อมด้วยหลักสูตรที่หลากหลาย มากกว่า 1,500 หลักสูตร อาทิ โปรแกรมที่ปรึกษาทางการเงิน การบริหารการจัดการ หลักสูตรการพัฒนาตนเอง แนวคิดทัศนคติและ Mindset ผ่านช่องทางทั้งรูปแบบห้องเรียน และแบบ Online นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการจัดโครงการ “Young Financial Star Competition” (YFS) ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถให้นักศึกษาก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพในโลกของแวดวงการเงิน และตลาดทุน

ปัจจุบัน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ได้ดำเนินธุรกิจในการบริการด้านประกันชีวิตมากว่า 68 ปี ได้ดำเนินธุรกิจภายใต้สโลแกน “Happiness Means Everything: เพราะความสุขคือทุกอย่าง” โดยมุ่งเน้นเรื่องของการส่งมอบความสุขในทุกด้านให้กับลูกค้า พนักงาน พันธมิตร และผู้เกี่ยวข้อง อย่างยั่งยืน พร้อมตอกย้ำจุดยืนนโยบาย “MTL Everyday Life Partner” ที่พร้อมเดินเคียงข้างในทุกช่วงของชีวิต ตลอดจนมีการปรับทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างประสบการณ์การบริการที่ดีกับลูกค้า และการมีช่องทางการจำหน่ายให้หลากหลายและมีความทันสมัยมากขึ้น ด้วยการนำเทคโนโลยีและแนวคิดเชิงนวัตกรรมสนับสนุนการดำเนินงานให้รองรับลูกค้าแต่ละกลุ่ม รวมทั้งการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในหลากหลายสาขา เพื่อสร้างความแตกต่างในด้านสินค้าและบริการ เสริมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และเพิ่มศักยภาพของตัวแทนประกันชีวิตให้เป็นที่ปรึกษาหรือนักวางแผนทางการเงิน ที่สำคัญบริษัทฯ ยังมุ่งทำคุณประโยชน์และตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง

การได้รับรางวัลใหญ่ระดับภูมิภาคเอเชียในครั้งนี้ จึงเป็นเครื่องสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานธุรกิจไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลอย่างแท้จริง และตอกย้ำในการก้าวสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจประกันชีวิตที่ประสบความสำเร็จด้านการดำเนินธุรกิจ ด้วยความมั่นคงแข็งแกร่งอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน