เมืองไทยไลฟ์ เปิดกลยุทธ์ New Normal Now “MTL” ออกประกันภัยสุขภาพเหมาจ่าย D Health เก็ทง่าย จ่ายเต็มแม็กซ์

 

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการตอบรับกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)  ที่ทำให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ เมืองไทยประกันชีวิต ได้ประกาศเดินหน้าจุดยืน “MTL Everyday Life Partner”  ในการเดินเคียงข้างในทุกช่วงของชีวิตโดยยึดหลักลูกค้าเป็นศูนย์กลาง  พร้อมชูกลยุทธ์  New Normal Now “MTL”  ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และช่องทางการขายที่หลากหลาย บนแพลตฟอร์ม Digital และ Non-digital มุ่งตอบโจทย์ความต้องการในทุกไลฟ์สไตล์และขจัด Pain Point  ของลูกค้าอย่างตรงจุด

“ช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ประมาณ 2 เดือนที่มีการดาวน์โหลดแอปปลิเคชัน MTL Click ของเรามากกว่า 280,000 ราย นับเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของผู้คนยุคใหม่นี้อย่างมาก” นายสาระกล่าว และว่า

บนโลกชีวิตวิถีใหม่ ที่ประชาชนหันมาใส่ใจเรื่องของสุขภาพมากขึ้น ตอบโจทย์เรื่องค่าใช่จ่ายในการรักษาพยาบาลได้อย่างครอบคลุม เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน เมืองไทย    ประกันชีวิตจึงได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ “สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ D Health” เก็ทง่าย จ่ายเต็มแม็กซ์  ที่โดดเด่นด้วยความคุ้มครองสุขภาพที่เข้าใจง่ายและให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในแบบเหมาจ่ายตั้งแต่ 1 ล้านบาท สูงสุด 5 ล้านบาท ทั้งคนที่มีสวัสดิการและไม่มีสวัสดิการ หมดกังวลเรื่องค่าห้องที่อาจปรับเพิ่มขึ้นในอนาคต สบายใจเรื่องค่าห้องผู้ป่วยหนัก  (ไอ.ซี.ยู.) ที่ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง หายห่วงเรื่องค่ารักษาพยาบาลเพราะ ดี๊ดี! ดูแล ดังนี้

 • ค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน และ ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) เหมาจ่ายตามจริง
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน เหมาจ่ายตามจริง
 • กรณีเจ็บป่วยและกรณีผ่าตัด ทั้งโรคทั่วไปและโรคร้ายแรง เหมาจ่ายตามจริง
 • ดูแลกันยาวๆ ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี
 • ดีที่เลือกได้ เหมาจ่ายตั้งแต่บาทแรก สูงสุด 5 ล้านบาท* ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • ดีที่ไ
  ด้เลือก
  เหมาจ่า
 • แค่ส่วนเกินจากสวัสดิการที่มีอยู่ เพื่อทำให้เบี้ยถูกลง

นายสาระกล่าวอีกว่า สำหรับเงื่อนไขเพิ่มเติม สำหรับแผน 2  

– สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบ

บ ดี เฮลท์ ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่

– เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กรมสรรพากร กำหนด

– การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

– การเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง หมายถึง การต้องอยู่ในโรงพยาบาล เพื่อการรักษาในฐานะผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง และให้รวมถึงการต้องอยู่ในโรงพยาบาลสองครั้ง หรือมากกว่าด้วยสาเหตุ หรือโรคหรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกัน โดยที่ระยะเวลาการต้องอยู่ในโรงพยาบาล แต่ละครั้งห่างกันไม่เกินกว่า 90 วัน นับแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลครั้งสุดท้าย ก็ให้ถือว่าเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งเดียวกันด้วย

– เงื่อนไขของการซื้อหรือแลก TytoCare เป็นไปตามที่บริษัทฯ และโรงพยาบาลสมิติเวช กำหนด

“โดยการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลของลูกค้ากรณีเป็นผู้ป่วยใน ห้องผู้ป่วยจะเป็นแบบมาตรฐานของแต่ละโรงพยาบาลเท่านั้น” นายสาระกล่าวกำชับท้ายสุด 

 

 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน