เมืองไทยไลฟ์มอบประกันชีวิตกลุ่มคุ้มครองวงเงินกู้

สมาชิกสหกรณ์ฯ พนง.กฟภ.

นางชินเสณี อุ่นจิตติ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัดรับมอบกรมธรรม์โครงการประกันชีวิตกลุ่มคุ้มครองวงเงินกู้ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด จากนายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) เพื่อเป็นหลักประกันแก่สมาชิกที่กู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ประจำปี 2564 – 2567 คุ้มครองการเสียชีวิต อุบัติเหตุ และทุพลภาพ โดยงานจัดขึ้น เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน