กลุ่มเมืองไทย ถวายผ้ากฐินสามัคคีประจำปี 2564

นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) นางยุพา ล่ำซำ เป็นประธานในพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2564 เพื่อนำปัจจัยไปใช้ในการก่อสร้างศาลาธรรมสังเวชของวัดหนองกบ ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยมีนางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายภูมิชาย ล่ำซำ ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) พ.ต.อ. ณรัชต์ เศวตนันทน์ นายสาระ   ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางภคินีนาถ ติยะชาติ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รวมถึงผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มเมืองไทยเข้าร่วมในพิธี โอกาสนี้  ผู้มีจิตศรัทธา บริษัทคู่ค้า ลูกค้า ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มเมืองไทยฯ ได้ร่วมทำบุญในโอกาสดังกล่าว ณ วัดหนองกบ ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน