มูลนิธิเมืองไทยยิ้มจัดโครงการ “ตรวจวัดสายตาประกอบแว่น ฟรี” จ.ลำพูน

มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม โดยนางพิตราภรณ์  บุณยรัตพันธุ์  รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมกับ บริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด จัดกิจกรรมโครงการ “ตรวจวัดสายตาประกอบแว่น ฟรี” ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ในพื้นที่ จ.ลำพูน ตามนโยบายของมูลนิธิฯ ที่ต้องการส่งเสริมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางด้านสายตาในการดำเนินชีวิต “การมองเห็นไม่ชัดเจน” ให้กลับมามองเห็นชัดเจนและใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข ทั้งนี้ เงินสนับสนุนโครงการดังกล่าวส่วนหนึ่งมาจากกิจกรรมการประมูลของที่ระลึกในงานมินิคอนเสิร์ต “เป๊ก ผลิต Love Presented by เมืองไทยประกันชีวิต” โดยการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น จัดขึ้น ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน

ทีมงาน INN WHY?

ทีมงาน INN WHY? รายการเพื่อผู้บริโภค ร่วมปฏิวัติความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิต ก้าวสู่ความมั่นคง หลังเกษียณ ติดตามรับชมรายการสด ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 – 16.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่อง 62 ,
Facebook.com/INNWHY.TV และ Youtube.com/c/innwhy
Contact us : INNWHY31@gmail.com