มูลนิธิเมืองไทยยิ้มจัดโครงการ “ตรวจวัดสายตาประกอบแว่น ฟรี” จ.ลำพูน

มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม โดยนางพิตราภรณ์  บุณยรัตพันธุ์  รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมกับ บริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด จัดกิจกรรมโครงการ “ตรวจวัดสายตาประกอบแว่น ฟรี” ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ในพื้นที่ จ.ลำพูน ตามนโยบายของมูลนิธิฯ ที่ต้องการส่งเสริมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางด้านสายตาในการดำเนินชีวิต “การมองเห็นไม่ชัดเจน” ให้กลับมามองเห็นชัดเจนและใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข ทั้งนี้ เงินสนับสนุนโครงการดังกล่าวส่วนหนึ่งมาจากกิจกรรมการประมูลของที่ระลึกในงานมินิคอนเสิร์ต “เป๊ก ผลิต Love Presented by เมืองไทยประกันชีวิต” โดยการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น จัดขึ้น ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน