พิพิธภัณฑ์เกษตรฯชวนเที่ยวตามรอย “พ่อ” 

 

%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c-%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%ad

 

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มีภารกิจหลักในการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๙ และถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อให้ประชาชนนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและร่วมพัฒนาการเกษตรไทยให้มีความยั่งยืนสืบไป

เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรและสืบทอดพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   รัชกาลที่ ๙  ตลอดจนถ่ายทอดความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างกว้างขวาง     พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ  เชิญชวนประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ      ร่วมสืบทอดพระราชปณิธาน   “เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”   ในงาน “มหกรรมในหลวงรักเรา: สืบทอดพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙” ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2559 นี้  พร้อมเปิดตัวอาคารพิพิธภัณฑ์กษัตริย์เกษตร “มาดู พาวิเลี่ยน” เป็นครั้งแรก   เพื่อจัดแสดงนิทรรศการพิเศษตามรอยการทรงงาน ๗๐ ปี แห่งการครองราชย์  และถ่ายทอดวิถีเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จากแนวคิด หลักการ สู่การปฏิบัติจริง

 

1479819191864

 

นางจารุรัฐ  จงพุฒิศิริ  ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  กล่าวว่า    งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ   เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรและสืบทอดพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   รัชกาลที่ ๙  ตลอดจนถ่ายทอดความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างกว้างขวาง  พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เตรียมจัดงาน “ มหกรรมในหลวงรักเรา:สืบทอด      พระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๙ ” ขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2559 นี้  โดยเปิดบ้านของพ่อให้ประชาชนเข้ามาเที่ยวชม เรียนรู้พิพิธภัณฑ์มีชีวิตแห่งนี้ซึ่งได้นำเสนอพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   รัชกาลที่ ๙ ผ่านนิทรรศการพิเศษที่นำเสนอด้วยรูปแบบที่ทันสมัย ตื่นตา และน่าประทับใจ  เช่น  ภาพยนตร์สามมิติ และอื่นๆมากมาย   พร้อมเปิดตัว อาคารพิพิธภัณฑ์กษัตริย์เกษตร  มาดู พาวิเลี่ยน ( MADO  Pavilion) และเปิดร้านค้าเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง “กิน อยู่ ดี” จำหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพ  สินค้าเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

 

s__16679283

 

นางจารุรัฐ    กล่าวว่า   ได้จัดพิธีสำคัญ ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๐.๐๐ น. กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙  พระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร เป็นประธานพิธีสงฆ์ ๘๙ รูป

ส่วนวันที่ ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๙  เวลา ๑๙.๐๐ น.         ขอเชิญชวนประชาชนไปร่วมกับเกษตรผู้น้อมนำคำพ่อสอน จุดเทียน วางดอกไม้ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี นำโดยอาจารย์สมเถา สุจริตกุล วาทยากร คีตกร และนักประพันธ์เพลงคลาสติก ผู้นำวงออร์เคสตรา  และในระหว่าง วันที่ ๒ – ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ พบศิลปิน  ชื่อดัง “เดินตามรอยพ่อ” มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์วิถีพอเพียงและรังสรรค์เมนูอาหารจากผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ณ พิพิธภัณฑ์กษัตริย์เกษตร มาดู พาวิเลี่ยน ทุกวันเวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป

 

%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%8a%e0%b8%99

 

นอกจากนี้  ยังจัดอบรมวิชาของแผ่นดิน อบรมเชิงปฏิบัติการ จากปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน เกษตรกรตัวจริง เสียงจริง มากมายกว่า ๒๐ หลักสูตร  อาทิ  ทำเกษตรด้วยศาสตร์ของพระราชา  เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ด้วยเทคโนโลยีสรรพสิ่งอะตอมนิคนาโน  การปลูกผักอินทรีย์วิถีพอเพียง   นวัตกรรมทำนาอินทรีย์เงินล้าน  เป็นต้น  พร้อมชมนิทรรศการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ ทำได้ เกิดผลจริงเรียนรู้จาก        ผู้น้อมนำคำพ่อสอน สู่การปฏิบัติจริงที่ประสบความสำเร็จจากภูมิภาคต่างๆ มาถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ    จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทย  ไปร่วมถวายอาลัยและร่วมสืบทอดพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๒-๕  ธันวาคม  ๒๕๕๙               ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ  ภายในงานยังเปิดให้เข้าชมนิทรรศการมีชีวิตรูปแบบทันสมัยเปิดโอกาสให้คนไทยได้เรียนรู้จากพ่อ  เรียนรู้พระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ด้านการเกษตร  พระราชประวัติ  พระราชกรณียกิจ  หลักการทรงงาน  ณ. พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา   ชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น ๓ มิติ  สุดประทับใจ“เรื่องของพ่อในบ้านของเรา” ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ  ตลอดงาน พร้อมชม ชิม ช้อป สินค้ามากมายในตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ผัก ผลไม้ ข้าวสาร ผลิตภัณฑ์เกษตรสินค้าแปรรูป เครื่องจักสาน  ผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นบ้าน และสินค้าคุณภาพ กว่า ๒๐๐ ร้านค้า

 

s__16679280

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่       พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ริมถนนพหลโยธิน กม.46-48  ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวชนวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี     โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔

 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน