THAIFA จัดงานมอบรางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติครั้งที่ 19 ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 17.30 – 21.30 น. ณ The Banquet Hall at Nathong สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) จัดพิธีมอบรางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติครั้งที่ 19 ประจำปี 2562 (National Agent Awards – NAA) อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเชิดชูเกียรติและยกย่องตัวแทนประกันชีวิตที่มีความพยายามมุมานะในการพิชิตการเป็นสุดยอดตัวแทนประกันชีวิต ภายใต้ชื่องาน “THE MIRACLE NIGHT OF SUCCESS – ค่ำคืนมหัศจรรย์แห่งความสำเร็จ”

 

ซึ่งมีแนวคิดที่ว่า “กว่าคนคนหนึ่งจะประสบความสำเร็จ ต่างต้องผ่านเรื่องราว ประสบการณ์ต่างๆ มากมาย แต่เราทุกคนล้วนสามารถสร้างเรื่องราวแห่งความสำเร็จ เป็นเทพนิยายของตนขึ้นมา และสามารถแบ่งปันเทพนิยายของเรา เพื่อเป็นประโยชน์ และเป็นแรงปันดาลใจให้คนอื่นได้”

โดยได้รับเกียรติจาก คุณประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ร่วมด้วย ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. ได้ให้เกียรติร่วมกล่าวแสดงความยินดี โดยมี คุณบงกช บวรฤกษ์ นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ,คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทต่างๆ ร่วมถ่ายรูปแสดงความยินดีกับผู้รับรางวัล โดยงานนี้คุณเรืองฤทธิ์ มิตรภานนท์ ที่ปรึกษาสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษา ให้เกียรติเป็นประธานการจัดงาน

การจัดงาน NAA ทางสมาคมฯ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน นับเป็นครั้งที่ 19 แต่ในปีนี้ ถือเป็นปีแรกที่ทางสมาคมฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์การทำคุณวุฒิ ซึ่งผู้ที่มีสิทธิทำคุณวุฒิจะต้องเป็นตัวแทนประกันชีวิต มีใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตที่มีผลบังคบใช้อยู่ และต้องเป็นสมาคมตัวแทนประกันชีวิตแบบตลอดชีพ

ตัวแทนประกันชีวิตที่จะได้รับรางวัลจะต้องผ่านคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์ที่สมาคมกำหนด ดังนี้
– นับผลผลิตเบี้ยประกันปีแรก นำส่งและอนุมัติ ตั้งแต่ 5,000,000 บาทขึ้นไป ภายในระยะเวลา 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561
– ผลผลิตเบี้ยประกันปีแรกของการประกันชีวิตประเภทสามัญ ที่มีระยะเวลาชำระเบี้ยตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป (นับ 100 %) เบี้ยประกันที่มีระยะเวลาการชำระเบี้ยตั้งแต่ 2-6 ปีให้นับ 10% ต่อปีตามระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันของเบี้ยปีแรก เช่น แบบที่มีระยะเวลาชำระเบี้ย 2 ปี นับ 20% / 3 ปี นับ 30% / 4 ปี นับ 40 % / 5 ปี นับ 50% ของเบี้ยปีแรก
– เบี้ยประกันชำระครั้งเดียว ( นับ 6 % ของเบี้ยประกันปีแรก )
– ประกันชีวิตควบการลงทุน ใช้เกณฑ์เดียวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสามัญ
– ผลผลิตเบี้ยประกันปีแรกของการประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรม (นับเฉพาะเบี้ยประกัน ตามจำนวนเดือนที่นำส่งจริงในปีที่ทำผลงาน)
– ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (พี.เอ) ( นับ 100 % )
– ประกันหมู่ทุกประเภท ( นับ 10 % ของเบี้ยประกันปีแรก )
– จำนวนรายไม่ต่ำกว่า 12 ชีวิต
– อัตราความยั่งยืนของกรมธรรม์ 75% ( ลิมร่า 13 เดือน )
– ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้มีจรรยาบรรณแห่งอาชีวปฏิญาณ ตามระเบียบของนายทะเบียนประกันชีวิต
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
– ในกรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการสมาคมตัวแทนประกันชีวิตฯ เป็นสิ้นสุด

ในปีนี้มีผู้เข้ารับรางวัลทั้งสิ้น 205 คน จากตัวแทนทั่วประเทศ กว่า 300,000 คน โดยมีการมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศให้แก่ตัวแทนประกันชีวิตที่มีผลงานอันดับที่ 1-10 โดย คุณประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมด้วย ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. เป็นผู้มอบถ้วยรางวัล ตัวแทนที่ได้รับรางวัล

อันดับที่ 1 ได้แก่ คุณศักดา คำจำปา ตัวแทนจากบริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีผลผลิตเบี้ยประกัน 41,934,809 บาท

อันดับที่ 2 คุณนงลักษณ์ โพธิ์อ่อง ตัวแทนจากบริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีผลผลิตเบี้ยประกัน 40,213,622 บาท และ

อันดับที่ 3 คุณปัทมาราค สุดเลิศ ตัวแทนจากบริษัท เอ ไอ เอ จำกัด มีผลงานเบี้ยประกัน 33,700,796.66 บาท

อับดับที่ 4 คุณสิริกร สวิตตานุวัฒน์ บริษัท ไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน) จำกัด เบี้ย 31,172,910.00 บาท

อับดับที่ 5 คุณปวริศา เผ่าพงษ์คล้าย บริษัท เอ ไอ เอ จำกัด เบี้ย 27,669,935.24 บาท

อับดับที่ 6 คุณจันทิมา นราวงศานนท์ บริษัท ไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน) จำกัด เบี้ย 23,908,663 บาท

อับดับที่ 7 คุณสมทรง ชาญประโคน บริษัท ไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน) จำกัด เบี้ย 20,816,119 บาท

อับดับที่ 8 คุณธนาทร คล่องการเขียน บริษัท เอ ไอ เอ จำกัด เบี้ย 20,567,508 บาท

อับดับที่ 9 คุณณัฐมณฑน์ โชติธำรงสินธุ์ บริษัท เอ ไอ เอ จำกัด เบี้ย 20,304,663.10บาท

อับดับที่ 10 คุณปรียาภัทร แซ่ลิ้ม บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เบี้ย 18,041,025 บาท

และทางสมาคมฯ ยังมอบเกียรติบัตรให้แก่ตัวแทนประกันชีวิตที่ได้รับรางวัลทุกอันดับ โดย คุณบงกช บวรฤกษ์ นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน เป็นผู้มอบรางวัลเกียรติบัตรให้แก่ตัวแทนประกันชีวิตที่มีผลงานอันดับที่ 11-100 และอดีตนายก สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน เป็นผู้มอบรางวัลเกียรติบัตรให้แก่ตัวแทนประกันชีวิตที่มีผลงานอันดับที่ 101 เป็นต้นไป

บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและภาพความประทับใจ ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านได้รับฟังการแชร์ประสบการณ์ของสุดยอดตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพที่มีผลงานอับดับ 1 ถึง 3 อีกทั้งยังสนุกสนานเพลิดเพลินกับการแสดงของ คุณธนนท์ จำเริญ นักร้องผู้ชนะการประกวดจากรายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์ ซีซั่นที่ 1 และ The Mask Singer หน้ากากนักร้อง ซีซั่นที่ 4 ที่มาร่วมแสดงความยินดีกับผู้รับรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งงานนี้มีผู้สนับสนุนหลักและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน