สมาคมประกันวินาศภัยไทย มอบคอมพิวเตอร์ Notebook และเครื่องพิมพ์ แก่โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์

นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 10 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งเป็นเครื่องเก่าสภาพดีพร้อมใช้งาน ให้แก่โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช สำหรับใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยมีนางสาวพรพรรณ คชเชนทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน