การแจ้งใช้สิทธิประกันลดหย่อนภาษี

สัปดาห์ที่แล้วมีกระแสแรงมากเนื่องจากมีเพจเกี่ยวกับการออมและการลงทุนแห่งหนึ่งได้เปิดประเด็นว่าถ้าใครอยากใช้สิทธิประกันลดหย่อนภาษี ต้องยื่นฟอร์มก่อน 1 ธันวาคมนี้ ไม่เช่นนั้นจะใช้ลดหย่อนไม่ได้

เท่านั้นแหละครับมีการบอกต่อ แชร์ต่อไปทั้งทาง Line และ Facebook เป็นจำนวนมาก ซึ่งบางคนก็ได้เข้ามาสอบถามที่เพจ https://www.facebook.com/drpeerapat.f ของผมว่า เรื่องนี้จริงหรือมั่ว

แม้ว่าผมจะพอจำได้ว่าปีนี้ประกันที่ต้องแจ้งยืนยันการใช้สิทธินั้น กรมสรรพากรกำหนดเฉพาะประกันสุขภาพเท่านั้น แต่เพื่อความแน่ใจ ผมจึงไปตรวจสอบข้อกฎหมายที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากรอีกครั้ง

ปรากฏว่าความจำผมยังดีอยู่ เพราะเมื่อตรวจสอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 315) แล้วพบว่า เฉพาะประกันสุขภาพเท่านั้น ที่ผู้ซื้อประกันและต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี จะต้องแจ้งยืนยันการใช้สิทธิต่อบริษัทประกัน

ที่สำคัญไม่ได้มีข้อความไหนในประกาศฉบับนี้เลยที่กำหนดว่าผู้ซื้อประกันจะต้องแจ้งขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีประกันสุขภาพนี้ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2561

กรมสรรพากรเพียงแต่กำหนดว่าบริษัทประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพจะต้องแจ้งข้อมูลของลูกค้าที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีประกันสุขภาพไปให้กรมสรรพากรภายในวันที่ 7 มกราคมของปีถัดไป

ซึ่งการแจ้งข้อมูลให้กรมสรรพากรนี้ไม่ใช่เรื่องแปลก หรือเรื่องที่จะต้องระแวงว่ากรมสรรพากรจะมาล้วงข้อมูลอะไรของเราเลยครับ

เรื่องนี้เป็นเรื่องปกติมาก เพราะปัจจุบันเวลาเราไปซื้อกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) หรือ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ทางบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนก็จะส่งข้อมูลของเราให้กับทางกรมสรรพากรเป็นปกติอยู่แล้ว

โดยกรมสรรพากรเมื่อได้ข้อมูลเหล่านี้ไป ก็จะนำไปใส่ไว้ในฐานข้อมูลผู้เสียภาษี หากเรายื่นเสียภาษีผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตว่า เราใช้สิทธิลดหย่อนเท่าไหร่ ระบบจะวิ่งไปเช็คโดยอัตโนมัติว่า ตัวเลขที่เรายื่นลดหย่อนกับตัวเลขที่กรมสรรพากรมีตรงกันหรือไม่

หากตัวเลขตรงกัน กรมสรรพากรก็ไม่ต้องขอเอกสารหลักฐานยืนยันจากเราเพิ่มเติม ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบการยื่นเสียภาษีให้กับเรามากขึ้น และถ้าใครได้เงินภาษีคืนก็จะได้เงินคืนเร็วขึ้นด้วยครับ

แต่ก็ยังมีหลายคนสงสัยว่าแล้วทำไมกรมสรรพากรจึงให้แจ้งการใช้สิทธิเฉพาะประกันสุขภาพของตัวเอง ไม่รวมถึงการประกันชีวิต ประกันบำนาญ หรือประกันสุขภาพของพ่อแม่ด้วย

ผมก็เดาว่า เพราะประกันสุขภาพของเรานั้นเพิ่งได้รับการอนุมัติให้นำมาลดหย่อนภาษีได้ไม่นาน จำนวนผู้ทำประกันยังคงมีไม่ใหญ่ การกำหนดรูปแบบการแจ้งใช้สิทธิยังทำได้ง่าย ต่างจากประกันลดหย่อนภาษีเดิมที่ใช้สิทธิกันมานานเป็นสิบปีแล้ว

กรมสรรพากรจึงไม่อยากไปแตะผู้ทำประกันเหล่านั้น ซึ่งบางทีบริษัทประกันอาจจะติดต่อได้ยาก และสร้างความลำบากให้กับทั้งผู้ซื้อประกันและบริษัทประกัน

ก่อนจบ ผมขอสรุปเรื่องการแจ้งใช้สิทธิลดหย่อนภาษีแบบสั้น ดังนี้ครับ จะได้ไม่งง หรือสับสนกับข่าวที่แชร์กันมาแบบมั่ว

1) ผู้เอาประกันจะต้องแจ้งใช้สิทธิลดหย่อนภาษี เฉพาะประกันสุขภาพของตนเองเท่านั้น ไม่รวมถึงประกันชีวิต ประกันบำนาญ หรือประกันสุขภาพของพ่อแม่ หรือถ้าเราทำประกันสุขภาพไว้ แต่ไม่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อน ก็ไม่จำเป็นต้องแจ้งการใช้สิทธิไปที่บริษัทประกันแต่อย่างใด

2) ผู้เอาประกันสามารถแจ้งใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ให้กับบริษัทประกันหลังวันที่ 1 ธันวาคมได้ แต่บริษัทประกันจะต้องส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรภายในวันที่ 7 มกราคมปีถัดไป ดังนั้นขอให้เช็คข้อมูลกับบริษัทที่ทำประกันว่าให้แจ้งสิทธิได้ถึงเมื่อไหร่

3) การแจ้งใช้สิทธิลดหย่อนภาษี กับบริษัทประกัน ผู้เอาประกันจะแจ้งผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท หรือกรอกแบบฟอร์มในกระดาษก็ได้ กรมสรรพากรไม่ได้จำกัดวิธีการแจ้งใช้สิทธิของผู้เอาประกันไว้แต่อย่างใด

ดังนั้น หากเพื่อน ทำประกันสุขภาพไว้แล้ว และต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ตอนนี้ก็ยังมีเวลาอยู่ อย่าลืมไปแจ้งใช้สิทธิกันนะครับ

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน