NSI นำสินประกันภัย ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยรับปีใหม่

มอบหมวกกันน็อกให้นักเรียนโรงเรียนพื้นที่เขตบางซื่อ

คุณธนิต เชิญรุ่งโรจน์ ผู้จัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบหมวกกันน็อกให้กับผู้แทนครูโรงเรียนในพื้นที่เขตบางซื่อ จำนวน 4 แห่ง สำหรับนำไปแจกจ่ายให้เด็กนักเรียนใส่ไปโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยและสร้างวินัยในการสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเมื่อโดยสารรถจักรยานยนต์เพื่อลดอุบัติเหตุและอัตราการเสียชีวิตจากการขับขี่รถจักรยานยนต์บนท้องถนนในโครงการ “กันน็อก..กันนะ กับ NSI นำสินประกันภัย”   และถือเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมร่วมสนับสนุนโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2564 ซึ่งจัดโดยสำนักงาน คปภ. ทั้งนี้เพื่อสร้างจิตสำนึกในการขับขี่ที่ดี และรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำหรับโรงเรียนที่รับมอบครั้งนี้ได้แก่ โรงเรียนวัดสร้อยทอง, โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส, โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส และโรงเรียนวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน