NSI นำสินประกันภัย รับโล่หุ้นยั่งยืนปี 63 จาก SET

นำสินประกันภัย ติดอันดับหุ้นยั่งยืน ต่อเนื่อปีที่ 3 ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล  

นายสมบุญ ฟูศรีบุญ (กลาง) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ NSI รับรางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) 2020 กลุ่มธุรกิจการเงิน (Financials) จากดร.ภากร ปีตธวัชชัย (ซ้าย) กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในโอกาสได้รับเลือกเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) จากงานมอบรางวัล SET Awards 2020 ซึ่งถือเป็นบริษัทประกันภัยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพียงบริษัทเดียวที่ได้รับรางวัลในปีนี้ และได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 3  

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน