นายจอม จีระแพทย์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายตรวจสอบคนกลางประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดว่า กรณีการขอรับใบอนุญาตใหม่ของคนกลางประกันภัยในส่วนตัวแทนประกันชีวิตหรือประกันวินาศภัยว่า ปัจจุบันสามารถดำเนินการได้ โดยผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตตัวแทนใหม่ต้องผ่านการสอบและการอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตตามขั้นตอนปกติก่อน

สำหรับระยะเวลาช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมาทาง สำนักงาน คปภ.ก็ไม่ได้หยุดการออกใบอนุญาตแต่อย่างใด เพียงแต่ขั้นตอนการสอบและอบรมขอรับใบอนุญาตได้หยุดไปตามสถานการณ์และประกาศการควบโรคระบาดของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงทำให้ระยะไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้ไม่มีการออกใบอนุญาตใหม่

“การขอใบอนุญาตใหม่วันนี้ทั้งเรื่องการสอบและอบรมแบบคลาสรูมทำได้ตามปกติ แล้วไปดำเนินการขอใบอนุญาตกับสำนักงาน คปภ. ได้เพียงตัวแทนใหม่ต้องมีผลการสอบ การอบรม และการรับรองของบริษัทต้นสังกัด  แต่เนื่องจากที่ผ่านมาติดโควิด ทำให้สนามสอบจัดไม่ได้ แต่ตอนนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้ว ก็สามารถจัดสอบ จัดอมรมได้โดยมีระยะห่างเท่านั้นเอง”

ผู้ช่วยเลขาธิการ สายตรวจสอบคนกลางประกันภัย สำนักงาน คปภ. กล่าวต่อว่า ขณะนี้ได้มีการทยอยขอรับใบอนุญาตตัวแทนใหม่แล้ว จากการผ่านการสอบขอรับใบอนุญาตชุดก่อนวันที่ 30 เมษายน 2563 ร่วม 1 พันคน แต่ยังไม่ได้รับการอบรมขอรับใบอนุญาตไป ซึ่งทางสำนักงาน คปภ.ได้ให้มีการอบรมแบบอีเลินนิ่ง (e – Learning) ผ่านสถานบันประกันภัย (TII) สมาคมประกันชีวิต และบริษัทประกันภัยผ่อนคลายไปแล้ว

“การขอใบอนุญาตตัวแทนครั้งที่ 1 มี 2 กลุ่ม คือ ตัวแทนเก่าต่อใบอนุญาตไม่ทันด้วยข้อผิดพลาดส่วนบุคคล เลยขาดต่อไปอนุญาต  และรายใหม่ยังไม่มีใบอนุญาต ทั้งหมดต้องสอบ และอบรมใหม่ โดยได้รับการับรองจากบริษัทต้นสังกัด รวมถึงกลุ่มตัวแทนที่เปลี่ยนบริษัทต้นสังกัดด้วย ต้องเริ่มจากครั้งที่ 1 เหมือนกัน” นายจอมกล่าว และสรุปตอนท้ายว่า

ตัวแทนประกันชีวิตผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตใหม่ สามารถสมัครสอบ อบรม เพื่อขอรับใบอนุญาตใหม่ได้จากบริษัทต้นสังกัด สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) สมาคมประกันชีวิตไทย และสำนักงาน คปภ.ส่วนภูมิภาค แต่สำหรับสวนกลางของสำนักงาน คปภ. ตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างรอความชัดเจนของข้อบังคับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินฯ ว่าจะครอบคลุมทั้งภาคเอกชนและคปภ.หรือไม่

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน