ส.ประกันชีวิตฯ “ร่วมประชุมบิ๊กบริหารประกันภัย ปี 61

สมาคมประกันชีวิตไทย โดยนางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมงานประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจำปี 2561 (CEO Insurance Forum 2018) จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้บริหารระดับสูงของสำนักงาน คปภ. ผู้บริหารของภาคธุรกิจประกันภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดเป็นนโยบายการพัฒนาระบบประกันภัยไทย ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน